Bilder berättar

Rämenbygden, från tidigt 1900-tal till 2000-tal. Bilder som vi själva tycker är intressanta att dela med oss av. Välkommen att följa med!

Nygrens Handel i Rämshyttan

Nygrens Diversehandel beläget bredvid bygdegården, senare Konsumbutik


Första skolklassen vid den nya skolan, nuvarande bygdegården
1904

Slitet och nött är skolfotografiet som troligen är det första vid den nybyggda skolan i Rämshyttan 1904 - Sångbergets mindre folkskola. Barnen på bilden, födda 1891-1896, var då fördelade på fyra årsklasser. Lärarinnan Anna Fahlström, i mitten bland de finklädda barnen, hade samma år fått sin lärarbostad i den vänstra delen av skolhuset.

Tyvärr har mycket av den ursprungliga inredningen från denna tid gått förlorad vid ombyggna-tioner efter skoltiden. Vid arbeten med gården framför huset i sommar återfann vi delarna av bostadsdelens kakelugn som hade rivits ut och sedan kasserats. Det som återstod av krönet har vi nu åter tagit hand om.


På verandan - Rämshyttans Turistgård 1931

Solen silar in genom verandafönstren på Rämshyttans Turistgård 1931.

Den vackert uppförda turistgården, som grundades 1920 av Skidfrämjandet, var fram till att turistverksamheten upphörde på 1980-talet, ett mycket omtyckt besöksmål såväl vinter som sommar. Från att ha varit en plats med stort liv och rörelse, övergick gården sedan till annan verksamhet, och har därefter stått tom, lämnad och övergiven i många år.

Under 2008 har dock en tysk familj övertagit Rämshyttans Turistgård och nu erbjuds åter boende på platsen till de som vill upptäcka bygden på olika sätt.


Båttur på Rämen vid Österbo, Rämshyttan

Söndagstur på sjön -  stranden vid Österbo, Rämshyttan i början av förra seklet, då detta fortfarande var en sammanhängande del av Rämen.


Samling framför skolan, nuvarande bygdegården, 1915 eller 1916

Sångbergets skola, nuvarande Rämshyttans bygdegård, användes tidigt för föreningsmöten och andra sammankomster. På bilden en grupp från nykterhetsrörelsen, Templet 169, i mitten av 1910-talet.


Per Danielssons affär i Rämshyttan 1896-1911

Per Danielssons affär vid början av Österbovägen i Rämshyttan där den blev uppförd 1896.
Fastigheten var sedan tvungen att rivas 1911 i samband med att järnvägen mellan Rämshyttan och Idkerberget anlades. Ett nytt hus med affär blev då uppfört på andra sidan den nya järnvägen, närmare Rämen.


Sveriges Vinter Grand Prix 26 februari 1933

Tankning vid depån på Rämen

1933 var ett av toppåren vid Rämen med fina banförhållanden; nästan 100 000 åskådare efter banan, och med ett stort antal extratåg till Rämshyttans station. 31 öppna bilar till start på Rämens is i 11 led gav en imponerande syn.

Loppet vinns av Per-Viktor Widengren i sin Alfa-Romeo, före Fordförarna C-G Johansson och Olle Bennström som tar andra och tredje platserna.

På bilden syns den bortre delen av depåområdet. I bakgrunden kan man även skymta ångan från ångloken som står uppställda vid Rämshyttans station.