Bli medlem

Bli medlem i bygdegårdsföreningen


Tack vare våra medlemmar kan vi finnas till som förening!

Medlemsavgiften är 300 kr per familj för 2023.
Betalning av medlemsavgift görs till:

bankgirokonto 5979-9882 eller

swish 123 677 8419.

-----------------------------------------

Har du frågor eller vill veta mer, kontakta någon i styrelsen.

--------------------------------------------

Rämshyttans Bygdegårdsförening
Behandling av personuppgifter

 From den 25 Maj 2018 gäller den nya dataskyddslagen GDPR (General Data Protection Regulation) inom EU och det är viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.
 
Vi behöver:
*Namn
*Adress
Vi behandlar personuppgifterna för att:
*Administrera/fakturera medlemsavgifter med anledning av medlemskap i föreningen.
*Skicka ut medlemstidningen
 
Vi har inga rättigheter eller skyldigheter att lämna ut personuppgifterna till någon, därav heller ingen personuppgiftsbiträde.
 Personuppgifterna bevaras så länge som medlemskapet i föreningen fortgår. Efter avslutad medlemskap görs en sk gallring/borttagning.
 
Personuppgiftsansvarig : 
Styrelsen Rämshyttans bygdegårdsförening