Föreningen

Bygdegårdsföreningen

Rämshyttans Bygdegårdsförening bildades 1956 när man av dåvarande Stora Tuna kommun erbjöds att få överta fastigheten för den tidigare folkskolan i byn. Efter en invändig ombyggnation kunde invigning av bygdegården ske den 28 september 1958. Sedan dess har det varit många år med mycket och livaktig verksamhet vid gården, men även perioder med mindre aktivitet.

Ambitionen är att bli en aktivare förening, och kunna erbjuda ett bra och trevligt program för året. Vi arbetar även med en upprustning av såväl hus som utemiljö, i den takt som ekonomin tillåter - förhoppningen är att på sikt kunna genomföra en utbyggnad och få större och bättre anpassade ytor på såväl entréplan som övervåning.


Rämshyttans skola uppfördes 1903 för att vara en mindre folkskola i Rämshyttan. På hösten 1904 började den första skolklass-en, och den sista slutade i Rämshyttan på 1930-talet. På bilden lärarinnan Anna Fahlström utanför det nya skolhuset.